1.  JOGI NYILATKOZATOK

 

1.1. A LAFARGE Cement Magyarország Kft. weboldalán megjelenő információk tájékoztató jellegűek, melyekkel kapcsolatban cégünk fenntartja a változtatás jogát, így jogosult azokat bármikor részben vagy egészben megváltoztatni, illetve törölni. A LAFARGE Cement Magyarország Kft. a weboldalán megjelenő információk tájékoztató jellegével összhangban azokért szavatosságot nem vállal, valamint cégünk nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, egyéb költségekért sem, melyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek.

1.2. A LAFARGE Cement Magyarország Kft. weboldala, annak teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, így annak részben vagy egészben, bármilyen célból történő felhasználása a LAFARGE Cement Magyarország Kft. előzetes írásbeli engedélyéhez kötött.

 

2.  ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

2.1. A LAFARGE Cement Magyarország Kft. a weboldal üzemeltetése során az általa kezelt személyes adatok tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jár el.  Honlapunk használata során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózhatja, de az előbbi adatokat cégünk nem kapcsolja össze egyéb személyes adattal, azaz nem kezeljük azokat a felhasználóhoz köthetően.

2.2. LAFARGE Cement Magyarország Kft. weboldalának használatához egyes esetekben szükséges lehet a cookie-k használatának engedélyezése. Ezek a cookie-k a weboldal felhasználóinak azonosítására szolgálnak, és mint kisméretű adatfájlok a felhasználó eszközén tárolódnak. A cookie-kban tárolt adatok nem kerülnek át a LAFARGE Cement Magyarország Kft-hez. Minden látogató beállíthatja a böngészőjében a cookie-k letiltását, ebben az esetben nincs adatmentés a látogató számítógépén. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy weboldalunk nem minden funkciója, szolgáltatása érhető el.

2.3. Adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdésének a) pontja, azaz cégünk a weboldal látogatóinak személyes adatait az adatkezeléssel érintett felhasználó hozzájárulása alapján gyűjti és kezeli, az adatszolgáltatás önkéntes. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Adatkezelő gondoskodik az adatok megőrzéséről, adatbiztonsági intézkedések megtételéről annak érdekében, hogy az adatok változatlan tartalommal kerüljenek megőrzésre, és megóvják a jogellenes hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, adattovábbítástól, megsemmisítéstől, illetve megsemmisüléstől.

2.4.  Adatkezelő: LAFARGE Cement Magyarország Kft. (székhely: 7953 Királyegyháza, 041/29 hrsz., cg.: 02-09-077877). Adatkezelő minden esetben tájékoztatja érintettet a személyes adatainak megadása, azaz az adatkezelés céljáról.

2.5. Az adatkezelés célja:

-  hírlevél-küldés szolgáltatás / nyilvántartási szám,

-  marketing tevékenység (tájékoztatás nyújtása a LAFARGE Cement Magyarország Kft. szolgáltatásairól, termékeiről, meglévő és leendő vevőkkel történő kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése) / nyilvántartási szám,

-  promóciók szervezése (nyereményjátékokban való részvételre történő felhívás és jelentkezés lebonyolítása, aktuális ajánlatokra, akciókra vonatkozó tájékoztatás eljuttatása meglévő és leendő vevőkhöz, a vásárlói szokások elemzése) / nyilvántartási szám,

-  rendezvényekre történő jelentkezések kezelése (a LAFARGE Cement Magyarország Kft. által vagy részvételével szervezett rendezvényekre vonatkozó tájékoztatás eljuttatása meglévő és leendő vevőkhöz, valamint a nyilvánosság szélesebb köréhez, a rendezvényekre történő felhívás és jelentkezés lebonyolítása) / nyilvántartási szám,

-  megrendelések leadása*

-  vevői reklamációk kezelése*.

Adatkezeléssel érintettek köre: azok a személyek, akik a  LAFARGE Cement Magyarország Kft. honlapjának igénybevételével termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban érdeklődnek, a hírlevél-szolgáltatásra önkéntesen feliratkoznak, megrendelőként, vásárlóként, rendezvényeink résztvevőjeként, azaz a megjelölt adatkezelési célnak megfelelően önkéntesen adatot szolgáltatnak.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja és harmadik személynek nem adja át.

2.6. Kezelt adatok köre:

-  hírlevél-küldés szolgáltatás

 • név,
 • cím,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • születési dátum 

-  marketing tevékenység

 • név,
 • cím,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • születési dátum,
 • adatközlő által vásárlási szokásaira vonatkozóan szolgáltatott adatok, információk 

-  promóciók szervezése

 • név,
 • cím,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • születési dátum,
 • adatközlő által vásárlási szokásaira vonatkozóan szolgáltatott adatok, információk 

-  rendezvényekre történő jelentkezések kezelése

 • név,
 • cím,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • születési dátum,
 • rendezvény lebonyolításával kapcsolatos vélemény

-  vevői reklamációk kezelése*

 • bejelentő neve,
 • bejelentő beosztása,
 • bejelentő telefonszáma,
 • bejelentő e-mail címe,
 • képviselt cég neve,
 • képviselt cég címe,
 • érintett telephely címe,
 • a reklamáció leírása és részletes adatai.

*A vevői reklamációk kezelésével kapcsolatos adatkezelés az Infotv. 65. § (3) bekezdése értelmében ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

A személyes és egyéb adatainak megadásával felhasználó hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

2.7. Az adatkezelés időtartama az adatkezeléshez történő hozzájárulástól annak visszavonásáig tart, vagyis addig, amíg érintett az adatkezelőtől nem kéri az általa megadott személyes adatainak törlését, illetve hírlevél-szolgáltatás esetén a szolgáltatásról történő leiratkozásig. A korábban megadott személyes adatok törlése, valamint azok zárolása bármikor kérhető a zsofia.zadravecz@lafargeholcim.com e-mail címen, valamint érintett bármikor leiratkozhat a hírlevél-szolgáltatásról.

 

2.8. Felhasználó a személyes adatai kezeléséről a zsofia.zadravecz@lafargeholcim.com e-mail címen tájékoztatást kérhet, melyre 30 napon belül kap választ.

2.9. Felhasználó személyes adatai önkéntes megadásával kijelenti, hogy az átadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti. Az érintettek által megadott adatok valódiságáért cégünk felelősséget nem vállal. A megadott adatokban bekövetkezett változás esetén azok helyesbítését érintett a zsofia.zadravecz@lafargeholcim.com e-mail címen kérheti.

2.10. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága előtt.

2.11. A LAFARGE Cement Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.