A kecskeméti Mercedes gyár a 2016-os év folyamán 93.000 m 2 es új gyártóterülettel bővült, mely projekt (MBMH-MFA2) kivitelezését a STRABAG nyerte el. Az ipari padló kivitelezése során felmerülő kihívásokra újító és projektre szabott szemlélettel sikerült válaszokat adni.

A két rétegben vasalt vasbeton padlólemez betonját 0,48 v/c értékre kellett tervezni, mivel már a tervezési szakaszban egyértelművé vált, hogy a betont kifejezetten nagy mechanikai és környezeti terhelések fogják érni. A beton kiírt jele C30/37-XC1XA1-24-F3, MSZ 4798-1:2004 szerint.

Betontechnológiai szempontokat figyelembe véve a várhatóan késő nyári időszakban induló kivitelezésre a LAFARGE Cement Magyarország Kft. Királyegyházán gyártott CEM III/A 32,5 R-MSR cementjével készültünk. A kivitelezés további, nagyobb része télies időszakra esett, viszont a projekthatáridő betartása érdekében ezekben a hűvösebb periódusokban is szükséges volt transzportbetont kiszolgálni az építkezésre. Így ezekre az időszakokra a téli időjárási körülményeknek megfelelő, alacsonyabb kiegészítőanyag-tartalmú, nagyobb kezdőszilárdságú és hőfejlesztésű CEM II/A-S 42,5 R típusú LAFARGE cementtel terveztük a betont. A Frissbeton Kft. kecskeméti üzeme és a kivitelezési hely közötti távolság, valamint a bedolgozási idő együttesen 90 perces eltarthatósági igényt tettek szükségessé a biztonságos kivitelezéshez. A betonok eltarthatóságát a Mapei Dynamon RC 220 folyósítószer alkalmazásával oldottuk meg.

A laborban elvégzett teszteket telepi próbakeverés és próbabeépítés követte.

A próbabeépítés során a teljességre törekedtünk, így igyekeztünk modellezni a munkaterületen várható kihívásokat és feltételeket. (Dupla hálós vasalás, 36 méteres csarnokpumpa, és olykor 45-60 méter csövezés is szükségessé vált a táblakiosztások ütemezése és a csarnok belmagassága miatt.) A próbabeépítést követően a két szakkivitelező cég munkatársaival egyeztetve javaslatot tettünk a beton konzisztencia-osztályának F4re történő módosítására, hogy a Ø 8×100×100 mm-es dupla hálós vasaláson a beton bedolgozása könnyebbé és gyorsabbá váljon, valamint az esetlegesen hosszabb pumpa csövezésekor várhatóan fellépő konzisztenciavesztés után is bedolgozható (megfelelő konzisztenciájú) legyen a beton. A javaslat elfogadását követően a beton jele C30/37-XC1-XA1-24-F4 MSZ 4798-1:2004 lett. A gyártócsarnok bővítési munkálatai során újabb megoldásra váró feladatok merültek fel. Így október közepén kezdődött az ipari padló kivitelezése, és úgy döntöttünk, hogy a CEM II/A-S 42,5 R cementtel kezdjük el a betonkiszolgálást. A cementválasztás alapvetően meghatározta, hogy az adott munkához tartozó betonozási feladatot sikeresen tudjuk végrehajtani. A megfelelő cementválasztással az időközben a megrendelő részéről felmerülő azon igény is teljesült, hogy minél hamarabb érjük el a beton jeléhez tartozó szilárdsági értéket, így az elkészült padlómezők korábban átadhatóvá váltak a további munkafolyamatok elvégzésére. Az első gyártási napon előzetes és minősítő szilárdságvizsgálatra készítettünk próbatesteket, melyeket az építés helyszínén tároltunk a vizsgálatig a +510 °C-os csarnokban, hogy így pontosabb képet kaphassunk a szilárdság alakulásáról. A beton 7 napos korában 44,1 N/mm 2 , 14 napos korban már 53,4 N/mm 2 , 28 naposan pedig 56,4 N/mm 2 értékeket mértünk. A szilárdsági eredmények némi ellentmondást mutathatnak első rápillantásra a kiírt és elvárt szilárdsághoz képest (C30/37 vs. f cm : 56,4 MPa). Azonban itt kell megemlíteni a nem várt feladatok megoldása miatt felmerült beruházói és kivitelezői elvárásokat is, melyek a következők voltak:
• Elvárt víz-cement tényező: 0,48
• Kivitelezés megkezdésének késedelme (előre nem tervezhető feladatok)
• Határidő-túllépés elkerülése
• Munkafolyamatok egymásra épülési idejének sűrítése
• Hideg időjárási körülmények

Ezek a tények tették szükségessé az eredetileg CEM III/A 32,5 R-MSR cementtel tervezett összetétel esetében a cementváltást. A megrendelő és kivitelező által megfogalmazott magasabb elvárások teljesítését a CEM II/A-S 42,5 R cement alkalmazása tette lehetővé. Továbbá a CEM II/A-S 42,5 R cement tökéletesen biztosította a felületi kéregerősítő réteg és a beton megfelelő összedolgozhatóságát. A betontok tervezését, az építés helyszíni frissbeton-vizsgálatokat, és a minősítő nyomószilárdság-vizsgálatokat a TPA HU Kft. végezte.

A betonüzemet a fokozódó hideg időjárási körülmények állították nagy kihívás elé.

Amennyiben kategorizálni szeretnénk a környezeti körülményeket, a betonozási munkálatok a MÉASZ ME-04.19:1995 szerinti I-II. hideglépcsőfokban megadott körülmények mellett kezdődtek, és nem volt ritka a III-as lépcsőfokban történő folyamatos betonkiszolgálás sem, a határidők tartása mellett. Az üzem a folyamatos, megfelelő hőmérsékletű (+10-15 °C) betonkiszolgálás érdekében fűtötte a keverővizet, az adalékanyagot, valamint a cementrendelést is úgy ütemezte, hogy lehetőleg frissen lefújt, „melegnek” mondható cementből történjen a keverés, mivel minden, a rendszerbe kívülről bevihető hőre szükség volt.

A betonozási munkálatok hetvenhét napot vettek igénybe. Az átlagos kiszállított betonmennyiség napi 262 m 3 volt, de többször előfordult, hogy az üzem napi több mint 600 m 3 betont is kiadott. A betonüzem a folytonos, és a megrendelő által elvárt magas szintű betonkiszolgálás miatt az adalékanyag-tároló szektor átalakításáról döntött. A 6 frakciós szektor úgy került átalakításra, hogy egy teljes feltöltés esetén a lehető legtöbb beton kiszolgálására legyen képes – ebben nagy szerepet játszott az extrém hideg is. Logisztikai szempontból a napi 600 m 3 betonalapanyag előteremtése is nagy kihívás elé állította az üzemet, de sikerrel tudtuk venni ezt a feladatot is, így folyamatos volt a teljesítés a megrendelő irányában. 

NAPI IGÉNYEK SZÁMOKBAN:
Adalékanyag: 1100 tonna
Cement: 210 tonna
Adalékszer: 1700 kg

Kapcsolódó dokumentumok
Verziószám:
1.0

Dátum:
2017. április 30.
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kecskemét üzemének bővítése