A LAFARGE Cement Magyarország Kft., a hazai építőipar egyik meghatározó építőalapanyag gyártójaként számos intézkedést és programot vezetett már be a körkörös gazdaság megvalósítása és a CO2 lábnyomának csökkentése érdekében. Ennek eredményeként mára már elérte a 100 százalékban alternatív tüzelőanyaggal történő üzemelést.

Körkörös gazdaság építése 

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. képes csökkenteni a természeti erőforrásoktól és a fosszilis tüzelőanyagoktól való függését azáltal, hogy a cementgyártás során a más iparágak számára hulladékként kezelt anyagokat hasznosít erőforrásként. Ezzel a társadalomra és a környezetre nézve is értéket teremt, hiszen alternatív megoldást kínál a hulladékok hasznosítására (a hulladékégetést vagy lerakókban történő elhelyezést kiváltva). A Geocycle márkanév alatt 2014-ben vezette be az alternatív tüzelőanyagok hasznosítását, mára pedig a fosszilis tüzelőanyagokat több mint 80%-ban váltja ki együttégetésre szánt hulladékkal. 

“A Királyegyházi Cementgyár indulása óta több mint 4,5 milliárd forint értékben hajtottunk végre környezetvédelmi-, körkörös gazdasághoz kapcsolódó beruházásokat, amelyek eredményeként mára több mint 25%-kal csökkentettük az egy tonna cementre jutó CO2 kibocsátásunkat. Külön büszkeség számunkra, hogy az alig több mint 10 éves cementgyárunkban az idei évben több műszakon keresztül is teljes mértékben, azaz 100 százalékban tudtuk üzemelni a kemencét együttégetésre szánt hulladékkal. Célunk pedig nem más, mint, hogy 2050-re elérjük a karbonsemleges működést.” - számol be eddigi környezetvédelmi eredményükről Hoffmann Tamás Ügyvezető igazgató.

 A karbonsemleges jövő felé vezető úton a LAFARGE tervei között szerepel az építési és bontási hulladék hasznosítása a cementgyártás során, valamint további beruházások révén újabb anyagáramok felhasználása, mint alternatív tüzelőanyag vagy nyersanyag. 

Társadalmi szerepvállalás

 A fenntarthatóság terén az ökológiai lábnyom csökkentése mellett kiemelt szerepet kap a helyi közösségek támogatása, a tudásmegosztás és a helyi lakosság környezeti nevelése is. 

„A társadalmi szerepvállalásunk egyik meghatározó pillére a LAFARGE Közösségi Érték Program, amelynek keretében 2018 óta több mint 100 projekt megvalósításához járultunk hozzá több mint 32 millió forint értékben 17 településen. Így például számos helyszínen ültettünk fákat, a helyi óvodákban és iskolákban fenntarthatósággal és egészséges életmóddal kapcsolatos szemléletformáló programok létrejöttét segítettük.” – mondta Hoffmann Tamás, Ügyvezető igazgató.

 Kedvezőtlen piacgazdasági körülmények hatása a fenntarthatósági célokra 

Az elmúlt időszak kedvezőtlen piacgazdasági változásai - elszabaduló villamos energia, gáz és üzemanyag költségek -, valamint az orosz és ukrán háborúhoz köthető alapanyag-ellátási problémák mára oly mértékben begyűrűzött az építőiparba is, hogy számos vállalat gazdaságos és fenntartható célokot szem előtt tartó működése szinte ellehetetlenült. Mindezen körülményeket nehezíti a magyar építőalapanyagok és azok gyártásával - így például a cement esetében - kapcsolatos jogszabályi környezet változása, amely a versenytárs import termékekre nem vonatkozik.

 „Célunk továbbra is a környezettudatos gyártási folyamat fenntartása, a környezetvédelmi előírások messzemenő betartása, mindamellett, hogy a régió stabil munkáltatója maradjunk. Azonban a jelenlegi, kedvezőtlen gazdasági és politikai körülmények veszélyeztetik a környezettudatos terméktervezéssel és hulladékhasznosítással összefüggő beruházásaink megvalósítását. A gyártási folyamataink energiaigényének csökkentésére, a megújuló energiaforrások fokozott felhasználására tett lépéseink is bizonytalanná válhatnak.” – tette hozzá Hoffmann Tamás, Ügyvezető igazgató. 

A LAFARGE egy olyan fenntartható világ építésében elkötelezett, amely az emberek és a környezet számára is élhetőbb. Ösztönzi a zöld építkezéseket, támogatja a helyi közösségeket, felelős munkáltató, etikus üzleti magatartással rugalmasan áll hozzá ügyfelei egyedi igényeihez. 

Az építőipar számára egyedi megoldásokat kínáló LAFARGE Cement Magyarország Kft. közel 150 főt foglalkoztat, 2021-es nettó értékesítési árbevétele több mint 28 milliárd forint. A LAFARGE egy cementgyárat üzemeltet Királyegyházán és egy agyag- és mészkőbányát Bükkösdön. A Királyegyházi Cementgyár az elérhető legmodernebb technikával 2011 óta üzemel, mára hazánk egyik meghatározó építő-alapanyag gyártójává vált. Célja partnerei és végfelhasználói igényeinek teljes körű kiszolgálása innovatív, kitűnő minőségű cementtermékekkel – mind ömlesztett, mind zsákos formában. Szakmai tevékenységéért 2019-ben Business Superbrands díjban részesítették. A környezetvédelem és a körkörös gazdaság megvalósítása érdekében tett intézkedéseit legutóbb Energiahatékony Vállalat Díjjal (2019) ismerték el. A LAFARGE számára fontos továbbá a helyi közösség támogatása, amelyet elsősorban önkéntes programokkal és a „Közösségi Érték Program” pályázatával valósít meg. További információ elérhető a www.lafarge.hu oldalon. 

HOLCIM CSOPORT 

A Holcim az emberiség és a bolygó jövőjének fejlődését építi. Az innovatív és fenntartható építési megoldások globális vezetőjeként a Holcim zöldebb városokat, okosabb infrastruktúrát és magasabb életszínvonalat tesz lehetővé világszerte. A Holcim stratégiájának középpontjában a fenntarthatóság áll, amellyel célja a szénsemleges vállalati működés elérése. A vállalat sikerének középpontjában az emberek és a közösségek állnak. A körkörös gazdaság vezetője azáltal, hogy világelső az újrahasznosítás területén, mindezt teszi a kevesebből többet elv alapján. A Holcim mögött az építőipar legmegbízhatóbb márkái állnak világ szinten, mint például az ACC, az Aggregate Industries, az Ambuja Cement, a Disensa, a Firestone Building Products, a Geocycle, a Holcim és a LAFARGE. A Cégcsoport 70.000 munkavállalójával az emberek és a bolygó jövőjének építése mellett elkötelezett négy üzleti szegmensben: Cement, Transzportbeton, Adalékanyagok, Megoldások&Termékek. További információ a www.holcim.com oldalon érhető el.