Ebben az évben immár 10. évfordulója lesz annak, hogy Királyegyháza Község Képviselő-testülete megalapította a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítványt. Ezt az alkalmat ragadjuk meg arra, hogy pályázatot írjunk ki a Közalapítvány tevékenységét jelképező lehető legkifejezőbb logó megtervezésére, megrajzolására.

Az elmúlt tíz esztendőben – az alapító okiratban foglalt céloknak és tevékenységi köröknek megfelelően – számtalan különböző programot szerveztek és valósítottak meg a kuratórium tagjai, melyek közül a teljesség igénye nélkül sorolok fel néhány példát. Kirándulásokat szerveztünk a felnőtt lakosság, családok, gyermekek és idősek részére többek között Bikalra, Budapestre, Debrecenbe, Harkányba, Ópusztaszerre, Szegedre. Támogattuk az iskolai és óvodai szülői közösségek által szervezett rendezvényeket, programokat, úgymint: bábszínház, farsang, gyermeknap, Márton nap, karácsonyi ajándékozás stb., és beszereztük az iskolatáskákat az első osztályosoknak. Színházlátogatásokat szerveztünk a felnőttek számára, és támogattuk a gyermekek balatoni táborozását. Segítettük és folyamatosan támogatjuk a helyi civil szerveződések létrejöttét, működését: Nyugdíjas Klub, Polgárőrség, futballcsapat, női kézilabdacsapat, néptánccsoport, Lovas Klub, FESZES, és folyamatban van egy új egyesület, a MAG alakításában való közreműködésünk. Pályázatok útján is elősegítettük a települési rendezvényeket: majális, sportnap, Generációk napja, falunap.

A családi és közösségi programok fejlesztése érdekében együttműködtünk a Királyegyháza Római Katolikus Plébániával egy nyertes pályázat keretében. Szintén pályázatok útján valósítottuk meg a Király Gym épületének teljes felújítását és berendezését, és sikerült önerő nélkül beszerezni egy VW Transporter kisbuszt, melyet elsősorban a gyermekek szállítására, és a civil szervezetek programjainak segítésére használunk. A felújított Kultúrházat fokozatosan, az igények felmérése mellett igyekszünk az Önkormányzattal együttműködve programokkal feltölteni, így ebben az évben finanszírozzuk a gyógytorna, a zumba, a főző- és a baba-mama klub működését is.

Kézműves ajándék- és dekorációkészítésre biztosítjuk a hozzávalókat és a körülményeket az ünnepek előtt: farsang, húsvét, Márton nap, karácsony. A tavalyi évben indítottuk el hagyományteremtő szándékkal, hogy oklevéllel, virággal és szerény ajándékkal köszöntjük az újszülötteket, Királyegyháza legifjabb polgárait. A sajátjaink mellett társtelepüléseink: Sumony, Gyöngyfa és Szentdénes lakossága részére rendezett ünnepségeket, összejöveteleket is évről évre támogatjuk. A Közalapítvány fő támogatói a LAFARGE Cement Magyarország Kft. és Királyegyháza Község Önkormányzata és a lelkes önkéntesek (fiatalok és idősebbek, egyének, családok és közösségek), akik tevőlegesen segítik elő a programok megvalósulását.

Kapcsolódó dokumentumok