Sok fontos változás történ az elmúlt években, ami a gazdaságot, az ipart is érintette, sőt befolyásolta az egyes megyék, települések népességének számát is. Éppen ezért most a HelloVidék most arra vállalkozott, hogy elindít egy sorozatot, melyben górcső alá veszi a megyéket. Összegzésünkben mindig igyekszünk bemutatni az adott megyét és annak erősségeit, de szemügyre vesszük azt is, hogy miben mutat elmaradást a többi megyéhez képest. A főbb mutatók elemzéséhez a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatait használjuk fel. A soron következő pedig most Baranya megye, ami számos érdekességeket mutat lakosai életkorát illetően.  

Baranya megye, Magyarország legdélebbi megyéje, amit északnyugatról Somogy megye, északról Tolna megye, keletről Bács-Kiskun és a Duna, délről pedig a Dráva és Horvátország határolja. Székhelye Pécs, de számos más, történelmi és kulturális szempontból fontos város is található itt, mint például Mohács, Villány, Siklós és Szigetvár.

A megye a 2019-es adatok szerint 4430 négyzetkilométeren terül el, összesen 301 települést foglal magába, lakónépessége pedig 359 ezer fő. Nem meglepő, de a megye legnépesebb városa a megyeszékhely, vagyis Pécs.

A megyében 10 járás található, ezek közül a legnépesebb a pécsi járás, a népsűrűség itt 289 fő/km2. A járáshoz 40 település tartozik, ebből csupán kettő város. Ezt követi szintén magas számmal a komlói járás, 120 fő/km2-el. Ehhez a járáshoz 20 település tartozik, ezek között csupán csak egy város szerepel. Majd kicsit lemaradva a mohácsi járás jön, 58 fő/km2-el. Ide 26 település tartozik, amelyek között itt is csupán csak egy város szerepel.

Csökkenést mutat a megye népességének száma

Baranya megye lakónépessége csökkenést mutat: ugyan a házasságkötések száma emelkedett, 2019-ben 2400 házasságot anyakönyveztek, 22 százalékkal (439-cel) többet, mint egy évvel korábban, a népességet tekintve 2019. január 1-jén 361 ezer fő élt a megyében, ez 0,8 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

A gyermekszületések száma sem emelkedett, viszont a halálozások száma nőtt. 2019-ben 2900 gyermek jött a világra, és 5050 fő hunyt el. Az élveszületések száma 2,2 százalékkal kevesebb, a halálozásoké 0,2 százalékkal több volt, mint 2018-ban. A születések és a halálozások egyenlegeként kialakult természetes fogyás 2150 fővel csökkentette a megye lakónépességét, ez a veszteség – az országos 2,0 százalékos csökkenéssel szemben – 3,7 százalékkal meghaladta a 2018. évit.

Ahogy a következő diagram mutatuja, a teljes termékenységi arányszáma (magyarul, a szülőképes korú női népességre jutó születések átlaga) tekintetében Baranya megye elmarad az országos átlaghoz képest: míg a megyében a mutató 1,37, addig az országos átlag 1,49. Erre talán az szolgálhat magyarázatul, hogy a 30–44 évesek aránya Baranyában a legkisebb, az 55–69 éveseké pedig az egyik legnagyobb az országban.

Az ezer lakosra jutó természetes fogyás mértéke az országos mutatókhoz (-4,1) képest rosszabb, Baranyában ez a szám: –6,0. Az alábbi grafikon szerint viszont az ezer lakosra jutó vándorlási egyenleg az országos átlaghoz (3,8) képest jobb arányt mutat, Baranya megyében ez a szám:1,6.

Összességében a mérleg a pozitív irányba mozdul, tehát arányait tekintve sokkal több az odavándorlás, mint az elvándorlás. (A vándorlási egyenleg egyébként az odavándorlási és elvándorlási arányszám különbsége.)

 

Egyre több a vállalkozás a megyében

Gazdasági szempontból nézve, Baranya megyei székhellyel 2019. december végén 67 ezer gazdasági szervezetet tartottak nyilván, 1,5 százalékkal (országosan 1,9 százalékkal) többet, mint egy évvel korábban. A 61 ezer vállalkozás negyedét társas gazdálkodási formában, háromnegyedét önálló vállalkozóként regisztráltuk. Az előbbiek száma egy év alatt 1,6 százalékkal csökkent, az utóbbiaké 2,9 százalékkal nőtt.

A megye legnagyobb nyereségű cégei a 2006-os adózott eredmény szerint (zárójelben az országos toplistán elfoglalt helyezés):

 1. E.On Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt. (96),
 2. Hauni Hungária Kft (282),
 3. Pannongreen Kft (294).

A megye iparát tekintve évtizedeken át jelentős uránérc- és feketekőszén-bányászat folyt a megye területein, jelenleg ez visszaszorulóban van, helyét a könnyűipar vette át.

Jelentősebb ipari tevékenységek:

 • bőrgyártás - (Pécsi Bőrgyár)
 • dohányfeldolgozás - (BAT Pécsi Dohánygyár Kft.)
 • porcelángyártás - (Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.)
 • sörgyártás - (Pécsi Sörfőzde Rt.)
 • cipőgyártás - (Szigetvár)
 • cementgyártás - (Beremendi Cementgyár, Királyegyházi Cementgyár)
 • elektronikai termékek gyártása - (Elcoteq Magyarország Kft.)
 • tejtermékek gyártása - (Új-MiZo Rt.)

Baranya megye mezőgazdaságát tekintve az ismert, hogy a sík részeken gabonatermesztés folyik, míg a délre néző dombok és a napsugaras órák magas száma a szőlőtermesztésnek kedveznek. Ezeken a helyeken találhatóak a Mecsekaljai Borvidék és a Villányi borvidék legértékesebb termőterületei. A baranyai szőlőkultúra a római kor óta folyamatos.

Összességében Baranyában, - ez az alábbi grafikonon is jól látszik - az élelmiszeripar 27 százalékot, Gumi-, műanyag-és építőanyag-ipar 19 százalékot, az energiaipar pedig 14 százalékot tesz ki. Az egyéb területek pedig 40 százalékot.