A 25 éves MUREXIN Kft. és a LAFARGE Cement Magyarország Kft. (továbbiakban Kiírók), mint a magyar építőanyag-ipar kiemelkedő, innovatív szereplői, közös design tervpályázatot írnak ki képzőművészek, designerek, formatervezők számára, melynek célja olyan, a kiírók által előállított anyagok felhasználásával készülő alkotás készítése, amely amellett, hogy eladáshelyi bemutatást és megjelenést támogató eszközként funkcionálhat, design tárgyként is megállja a helyét.

A PÁLYÁZAT CÉLJA


A Kiírók célja megszólítani és alkotásra késztetni a beton designnal már korábban is foglalkozó képzőművészeket, illetve felhívni a figyelmet a kiírók által előállított anyag sokszínű felhasználási lehetőségeire.

A fugázóanyagok kiválasztásánál megrendelői szempontból az egyik legfontosabb szempont a szín. A pályázat célja a padló – és falburkolatokhoz harmonizáló vagy éppen kiemelő színek sokrétűségének a bemutatása.

A pályázattól várt eredmény olyan alkotások létrejötte, melyek minél nagyobb arányban a Kiírók által előállított anyagokból készülnek, és alkalmasak arra, hogy dísz- vagy használati tárgyként funkcionáljanak, ugyanakkor integrálják a Murexin FM 60 Prémium Fugázó 25 színű termékminta palettáját. A nyertes tervpályázatok megvalósítására külön pályázat kerülhet kiírásra, melynek keretében egyes kiválasztott alkotások sorozatgyártásban elkészülhetnek, és bemutatótermekben kerülhetnek kihelyezésre. (Pl. a pályamunka megjelenésétől függően exkluzív fürdőszobaszalonokban, barkácsáruházak hidegburkolati részlegein.)

A pályázat célja továbbá a legkiemelkedőbb teljesítményű alkotók elismerése, illetve pályamunkáik széles körben történő bemutatása, népszerűsítése. A pályázat 2018-ban első alkalommal kerül meghirdetésre.

A részvétel feltételei

 • Pályázni olyan design termékek terveivel lehet, amelyekben az alkalmazott anyag a Murexin FM 60 Prémium Fugázó. (25 féle színben).
 • A pályázati projekt tárgyát képező tárgynak teljesítenie kell azt a feltételt, hogy eladáshelyi értékesítés ösztönző eszközként funkcionáljon, mely kézben szállítható, mérete nem haladja meg az 50x50x50 cm-t (szélesség, hosszúság, magasság dimenziók).
 • Pályázni olyan projektekkel lehet, melyek esetében pályázó a pályázat benyújtása előtt elkészíti tervkoncepcióját, mesterdarabját.  
 • A pályamunkák pályázatban történő elismerése esetén a design tárgy külön pályázati kiírás keretében sorozatgyártásban is elkészülhet, melyhez a tervező a pályázat benyújtásakor hozzájárulását adja.
 • Tervpályázatot olyan belföldi természetes magánszemély(ek) nyújthatnak be, aki(k) a pályázat tárgyát saját nevével/nevükkel jegyzi(k), valamint kötelezően elfogadja(k) a pályázat feltételeit magára/magukra nézve (továbbiakban Pályázó).
 • A pályázat elbírálásának feltétele a teljes körű pályázati dokumentáció elektronikus úton, megadott határidőig történő benyújtása. Hiánypótlási lehetőséget a Kiírók nem biztosítanak.

A pályázat benyújtásának határideje

2018. november 30. (péntek) 12:00 A Bíráló Bizottság nem bírálja el a beadási határidő után érkező pályázatokat. Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő pályázatokat a Bíráló Bizottság indoklás nélkül kizárhatja.

Pályázat elbírálásának határideje

2018. december 7. (péntek)

Pályázati eredményhirdetés

2019. január

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A Kiírók a pályázatokat kizárólag online, a www.murexin.lafarge.hu felületen várják.

A pályázat regisztrációhoz kötött. A regisztráltak számára az FM 60 Prémium fugázó 5 színéből mintaanyagot biztosít a Murexin Kft. A mintaanyag igénylése és átvétele egyeztethető a marketing@murexin.hu e-mail címen.

A kész mester darabot a 1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6. címre, Hajtó-Kiss Márta nevére kell eljuttatni, 2018. november 30. (péntek) 12:00 óráig, a csomagoláson fel kell tüntetni „Sokszínű Fugaformák” pályázat nevet és a regisztrációs számot.

A Kiírók csak a hiánytalanul beadott pályázati anyagokat veszik figyelembe a bírálati folyamat során.

A tervpályázatok benyújtására 2018. november 30.(péntek) 12:00 óráig van mód.

A pályázatok benyújtása díjmentes.

Pályázatok benyújtására egyénileg és csoportosan is van lehetőség. Csoportos jelentkezés esetén a csoportot a csoporttagok megnevezése mellett 1 fő képviseli pályázati kapcsolattartóként.

 

AZ ÉRVÉNYES JELENTKEZÉS MINIMÁLIS TARTALMA


A pályázat követelménye egy olyan Murexin FM 60 Prémium fugázóból készült bemutató tárgy elkészítése, amely megfelel a kiírás „Részvételi feltételek” pontjában foglaltaknak, alkotója elkészíti és benyújtja a tervdokumentációját, mesterdarabját, és mellékeli a szükséges nyilatkozatokat. A bemutató tárgy fő meghatározójának a Murexin FM 60 Prémium fugázónak kell lennie annak látványával, színvilágával, textúrájával és tapintásával. A pályázat további követelménye az, hogy a formatervezésénél a funkcionalitás is kapjon szerepet.

Benyújtandó dokumentumok

 • A design tárgy szöveges bemutatása (legfeljebb 2000 karakter)
 • Fénykép a mesterdarabról (min. 300 dpi felbontásban, melynek fájlelnevezése tartalmazza a pályázó nevét)
 • Grafikus vagyszámítógépes virtuális terv
 • Szerzői jogi nyilatkozat
 • Sorozatgyártásra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
 • Pályázó adatai: név, állandó lakcím, értesítési cím, születési dátum, telefonszám
 • Adatkezelési nyilatkozat

Értesítés a pályázat beérkezéséről

A pályázat beérkezéséről az online felület automatikus visszaigazolásán felül pályázók további értesítést nem küldenek.

A BEÉRKEZŐ PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A kiírásnak megfelelő, érvényes jelentkezések között a Kiírók egy Bíráló Bizottság felállítását követően saját hatáskörében döntenek 2018. december 7. péntekig.

Értékelési szempontok

 • funkcionalitás (eladáshelyi értékesítés támogatása)
 • esztétikum és praktikum összhangja (a termékminta kivehető, mégis integrált része az alkotásnak)
 • sokszínűség és variálhatóság megtestesítése
 • innovatív megközelítést és minőséget közvetítő megjelenés
 • tartósság (anyagminta sínek törés elleni védelme)
 • anyaghasználat (a kiírók által gyártott anyagok felhasználásának aránya)

Díjazás, eredményhirdetés

A pályázat nettó 350.000,- Ft díjazású, amely összeg az első három helyezett között a következőképpen kerül megosztásra:

-  első helyezett 200.000 Ft
- második helyezett 100.000 Ft
-  harmadik helyezett 50.000 Ft

A Kiírók fenntartják a jogot arra, hogy a kiválasztott pályamunka(k) kivitelezésére megbízást adjanak, illetve a sorozatgyártásban előállított tárgyakra vonatkozóan tulajdonjogot szerezzenek, azokat szabadon felhasználják.

Díjazottak értesítése

Kiírók a bírálat eredményéről, a díjátadás időpontjáról, módjáról a pályázat nyerteseit a jelentkezési lapon megadott e-mailcímen értesítik. A pályázati díj átvételére a jelentkezési lapon pályázóként megadott természetes személy jogosult. Több jogosult esetén a jogosultak a pályázati díjjal kapcsolatos viszonyaikat egymás között maguk kötelesek rendezni. A pályaművek alapján a Kiírók a díjak és elismerések megosztásának, valamint díjazásának módosítására vonatkozó jogát fenntartják és vállalják a díjakhoz kapcsolódó adóterheket.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására egy előre meghatározott időpontban kerül sor. Amennyiben a pályázat nyertese a pályázati díjat maga, vagy az általa meghatalmazott személy nem veszi át, elveszti a díjra való jogosultságát! Ebben az esetben a Kiírók a kitűzött díjjal belátásuk szerint rendelkeznek.

A bíráló bizottság tagjai

Zadravecz Zsófia – LAFARGE Cement Magyarország Kft.
Czili Aladár– MUREXIN Kft., ügyvezető igazgató
Basa Zsolt – MUREXIN Kft. minőségbiztosítási vezető

Egyéb rendelkezések


A tervpályázatra történő jelentkezéssel (regisztrációval) a pályázó

 • hozzájárul ahhoz, Kiírók a beadott pályázati dokumentációt – a pályázat vagy a jövőben kiírandó pályázatok népszerűsítése céljából – szabadon, kizárólagos jelleggel, területi korlátozás nélkül, bármikor, harmadik személynek átengedhető módon, a pályázaton esetlegesen helyezéssel elnyerhető díjazáson túl további díj fizetésének kötelezettsége nélkül szabadon felhasználhassa (így például nyilvánosságra hozhassa);
 • hozzájárul, hogy Kiírók a pályázatban szereplő pályaműhöz kapcsolódó vagyoni jogokat – a pályázaton esetlegesen helyezéssel elnyerhető díjazáson túl további díj fizetésének kötelezettsége nélkül, de csak az e tárgyban történő egyeztetést követően – kizárólagos jelleggel, harmadik személynek átengedhető módon, területi és időbeli korlátozás nélkül gyakorolják és a pályázati dokumentációt, illetve a pályaművet szabadon felhasználják;
 • elismeri, hogy a programra való regisztráció szabályait, a jelentkezés részleteit megismerte és az elbírálás gyakorlatával egyetért, erről írásbeli nyilatkozatot tesz;
 • elismeri, hogy a regisztráció és a pályázati anyag benyújtását megelőzően az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást megkapta és az adatkezeléshez írásbeli nyilatkozatával hozzájárul.