1.  JOGI NYILATKOZATOK

1.1. A LAFARGE Cement Magyarország Kft. weboldalán megjelenő információk tájékoztató jellegűek, melyekkel kapcsolatban cégünk fenntartja a változtatás jogát, így jogosult azokat bármikor részben vagy egészben megváltoztatni, illetve törölni. A LAFARGE Cement Magyarország Kft. a weboldalán megjelenő információk tájékoztató jellegével összhangban azokért szavatosságot nem vállal, valamint cégünk nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, egyéb költségekért sem, melyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek.

1.2. A LAFARGE Cement Magyarország Kft. weboldala, annak teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, így annak részben vagy egészben, bármilyen célból történő felhasználása a LAFARGE Cement Magyarország Kft. előzetes írásbeli engedélyéhez kötött.

2. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. nagyra értékeli, hogy ügyfeleként vagy más személyként érdeklődik a termékeink, technológiánk és szolgáltatásaink iránt. Amikor kapcsolatba lép velünk, bizonyos személyes adatait begyűjtjük és feldolgozzuk. A jelen adatvédelmi tájékoztatóból megtudhatja, hogyan használja fel a LAFARGE Cement Magyarország Kft. és a LafargeHolcim az Ön személyes adatait, és hogy milyen jogok és lehetőségek illetik meg Önt e tekintetben. A tájékoztató minden olyan személyes adatra vonatkozik, amelyet Ön a társaságunkkal közöl, vagy amelyek ezekből származnak. A sütik és más internetes nyomkövető technológiák által begyűjtött használati adatokra a Sütikre vonatkozó szabályzat alkalmazandó, amely https://www.lafarge.hu honlap címén érhető el. 

2.1. Ki felel az ön személyes adataiért?

Személyes adatait a LAFARGE Cement Magyarország Kft. (7953 Királyegyháza, Cement utca 1.) kezeli, illetve a LafargeHolcim azon kapcsolt vállalkozása, amely az Önnek szóló üzeneteinkben adatkezelőként van feltüntetve, vagy amely az Ön személyes adatainak biztonságáért és épségéért felelős. Kattintson ide a LafargeHolcim Csoport kapcsolt vállalkozásainak megtekintéséhez.

2.2. Milyen célból használjuk az ön személyes adatait?

2.2.1. Személyes adatait szigorúan csak az alábbi célokra használjuk fel („Megengedett célok”):

 • Az Ön, illetve az Önhöz kapcsolódó harmadik fél LAFARGE Cement Magyarország Kft. fennálló szerződéses üzleti kapcsolatával összefüggő ügyek tervezése, teljesítése, kezelése és adminisztrációja, pl. tranzakciók és megrendelések teljesítése, átutalások feldolgozása, könyvelési, könyvvizsgálati, számlázási és beszedési tevékenységek folytatása, szállítás és kézbesítés intézése, terméktámogatás és egyéb, Ön által kért szolgáltatás nyújtása.
 • Termékeink, szolgáltatásaink, weboldalaink és más rendszereink fenntartása és biztonságának védelme, biztonsági fenyegetések, csalások és más bűncselekmények vagy rosszindulatú tevékenységek azonosítása;
 • Jogszabályi kötelezettségeink (pl. nyilvántartási kötelezettségeink), illetve a jogszabályi megfelelés vizsgálatára vagy adatrögzítésre vonatkozó kötelezettségünk (pl. versenyjogi, kiviteli, kereskedelmi szankciót vagy embargót elrendelő, megvesztegetés, korrupció-, fehérgalléros bűnözés vagy pénzmosás-ellenes törvények értelmében) teljesítése, ideértve többek között annak automatikus ellenőrzését is, hogy szerződése vagy személyazonossága nem szerepel-e tiltólistán, az Ön megkeresését, ha lehetséges egyezést találtunk, vagy azt, hogy versenyjogi célokból nyilvántartjuk a harmadik személyekkel fenntartott kapcsolatát;
 • Az Ön tájékoztatása – ha erre a helyi jogszabályok lehetőséget biztosítanak – meglévő üzleti kapcsolatunk keretében olyan a LAFARGE Cement Magyarország Kft. és a LafargeHolcim termékekről és szolgáltatásokról, amelyek hasonlóak vagy kapcsolódnak az Ön által az üzleti kapcsolat során rendelt vagy felhasznált termékekhez vagy szolgáltatásokhoz;
 • Vitarendezés, szerződések érvényesítése és jogi követelés megalapozása, érvényesítése és védelme; vagy
 • Jogszabályi kötelezettségek teljesítése, pl. áruforgalmi nyilvántartás vezetése adózási célból, illetve jogszabály által előírt értesítések és közlemények kiküldése.

2.2.2. Ha Ön kifejezetten hozzájárult ehhez, személyes adatait az alábbi célokból is kezelhetjük:

 • Kapcsolattartás Önnel az Ön által jóváhagyott csatornákon, hogy értesüljön a legújabb közleményekről, különleges ajánlatokról és egyéb információkról a LAFARGE Cement Magyarország Kft. és a LafargeHolcim termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban (ideértve a reklámcélú hírleveleket is), valamint a társaságunk rendezvényeiről és projektjeiről;
 • Rendezvények szervezése és lebonyolítása, ideértve az ügyfeleknek szóló rendezvényeket, felméréseket, reklámkampányokat, piackutatásokat, nyereményjátékokat, versenyeket és más promóciós tevékenységeket vagy eseményeket is; vagy
 • Információgyűjtés az Ön preferenciáiról ügyfélprofil létrehozásához és az Önnel folytatott kommunikációnk testre szabásához és elősegítéséhez (pl. hírlevélkövetéssel vagy honlaphasználati statisztikákkal).

2.2.3. Ha erre jogszabály kötelez minket, csak akkor keressük reklámcélú üzenetekkel (pl. e-mailben vagy telefonon), ha Ön jóváhagyta azt, és Ön bármikor visszavonja ezt a hozzájárulást, ha nem kíván több, ilyen jellegű megkeresést kapni tőlünk.

2.2.4. Nem használjuk fel az Ön személyes adatait az Önt érintő automatikus döntésekhez vagy a fentiektől eltérő profilalkotáshoz.

Az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogi alapokat az európai általános adatvédelmi rendelet 6. cikke rögzíti. Ha az Ön személyes adatait a fenti megengedett célokra használjuk, az adatok kezelésére azért van szükség, hogy megfeleljünk valamilyen szerződéses, üzleti vagy jogszabályi kötelezettségünknek, illetve érvényt szerezzünk jogos érdekeinknek, de csak akkor, ha ezeket az érdekeket nem írják felül az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai. Ezenkívül az adatkezelés az Ön kifejezett jóváhagyásával is történhet.

2.3. A személyes adatok köre

Különösen a következő kategóriákba tartozó személyes adatokat gyűjthetjük be és kezelhetjük:

 • Elérhetőségek, pl. teljes név, munkahelyi cím, munkahelyi vezetékes és mobil telefonszám, munkahelyi faxszám és munkahelyi e-mail cím;
 • Fizetési adatok, pl. a fizetések feldolgozásához és a csalások megelőzéséhez szükséges adatok, ideértve a bankkártya-adatokat, biztonsági kódszámokat és más számlázási információt is;
 • A LAFARGE Cement Magyarország Kft. projektjeivel vagy szerződéses kapcsolataival kapcsolatban szükségszerűen feldolgozott vagy Ön által önként megadott további üzleti információk, pl. megrendelések, fizetések, kérések és projektek;
 • Nyilvánosan hozzáférhető forrásokból, integritási adatbázisokból és hitelinformációs irodáktól beszerzett adatok;
 • Ha jogszabályi megfeleléshez jogszabály előírja: információ az Önnel vagy Önhöz köthető harmadik féllel szemben folyamatban lévő peres ügyekről és más jogi eljárásokról, valamint az Önnel folytatott kapcsolattartásról, pl. versenyjogi okokból.
 • Különleges adatkategóriák. Rendezvényi vagy szemináriumi regisztráció és részvétel esetén egészségügyi adatokat is kérhetünk Öntől azonosítás, akadálymentesítés vagy különleges étrend figyelembe vétele céljából. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulásával használhatjuk fel. Ha nem adja meg számunkra az akadálymentesítéshez vagy különleges étrendje figyelembe vételéhez szükséges adatokat, akkor nem tudunk megfelelő óvintézkedéseket tenni az Ön érdekében ezekben az ügyekben.
 • Egyéb személyes adat. Esetenként születési adatokat, szokásokhoz és preferenciákhoz kötődő adatokat is kérünk Öntől, hogy köszönthessük Önt az Ön életében fontos napokon. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulásával használhatjuk fel.

2.4. Hogyan szerezzük be az ön személyes adatait?

Jellemzően közvetlenül Öntől szerezzük be a személyes adatait. Harmadik felektől nem szerzünk be személyes adatokat, kivéve, ha itt feltüntettük (pl. nyilvánosan hozzáférhető forrásokból, integritási adatbázisokból, hitelinformációs irodáktól).

2.5. Hogyan óvjuk meg az ön személyes adatait?

A korszerű technikai lehetőségeknek és a jogszabályi adatvédelmi követelményeknek megfelelő fizikai, elektronikus és eljárási garanciákat tartunk fenn annak érdekében, hogy megvédjük személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől és beavatkozásoktól. Ilyen garanciák például az Ön személyes adatainak védelmét szolgáló különleges technológiák és eljárások, pl. biztonságos szerverek, tűzfalak és az SSL titkosítás. Mindenkor szigorúan betartjuk a titoktartásra és a személyes adatok biztonságára vonatkozó jogszabályokat és szabályozásokat.

2.6. Kikkel osztjuk meg az ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait a következő személyekkel oszthatjuk meg:

 • A LafargeHolcim csoport világszerte működő kapcsolt vállalkozásai, ha és amennyiben a Megengedett célokhoz ez szükséges, és törvényileg lehetséges. Ilyen esetben az említett jogi személyek az Adatvédelmi értesítésben rögzített célokból és feltételek mellett használják fel a személyes adatokat. Kattintson ide a LafargeHolcim Csoport kapcsolt vállalkozásainak megtekintéséhez.
 • A LafargeHolcim csoporton belüli vagy kívüli szolgáltatókat (ún. adatfeldolgozók) is megbízhatunk azzal, hogy a nevünkben és kizárólagos utasításunk szerint belföldön vagy külföldön a Megengedett célokra végezzék el a személyes adatok kezelését (pl. közös szolgáltató központok). Ilyen szolgáltató igénybevétele esetén a LafargeHolcim továbbra is ellenőrzi és teljes mértékben felelős az Ön személyes adataiért, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő garanciákkal biztosítja azok épségét és biztonságát.
 • Bíróságok, bűnüldöző szervek, szabályozó hatóságok és ügyvédek, ha ezt jogszabály előírja vagy lehetővé teszi jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, illetve jogi követelés gyakorlásához, érvényesítéséhez és megvédéséhez.
 • Egyéb esetben csak akkor közöljük a személyes adatait, ha erre utasítást vagy engedélyt ad, ha vonatkozó jogszabály, szabályozás, bírósági vagy hatósági megkeresés erre kötelez minket, illetve csalás vagy bűncselekmény gyanúja esetén.

2.7.  Hol kezelik a személyes adatait?

A LafargeHolcim a világ számos országában jelen van. Üzleti tevékenységünk során olyan, az Európai Gazdasági Térségen kívüli országban („harmadik országban”) működő személyeknek is továbbíthatjuk az Ön személyes adatait, ahol a vonatkozó jogszabályok nem biztosítanak olyan szintű adatvédelmet, mint az Ön országában. Ennek során betartjuk a vonatkozó adatvédelmi követelményeket és megfelelő garanciákat alkalmazunk személyes adatai biztonságának és épségének megőrzésére, különösen az EU általános szerződési feltételeinek elfogadásával, amely a következő helyen érhető el: Általános szerződési feltételek (II. csomag – Átadások kezelőtől kezelőnek) – a Bizottság 2004. december 27-i határozatának melléklete és Általános szerződési feltételek (Adatfeldolgozók) – a Bizottság 2010. február 5-i határozatának melléklete. Ha további tájékoztatást szeretne kapni e garanciákkal kapcsolatban, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken.

2.8. Az ön adatvédelmi jogai

Bizonyos jogszabályi feltételek mellett Ön kérheti személyes adatainak megtekintését, kijavítását, törlését vagy adatkezelésének korlátozását. Kifogással élhet az adatkezeléssel szemben, és kérheti az adatok áthordozását. Fontos joga, hogy kérhet másolatot azokról a személyes adatokról, amelyeket Önről őrzünk. Ha ezzel a jogával többször is él, megfelelő díjat számíthatunk fel a kérelem teljesítéséért. Ha többet szeretne tudni az Önt megillető adatvédelmi jogokról, kérjük, olvassa el az EU általános adatvédelmi rendeletének 15–22. cikkeit.

Ha a fenti kérelmek bármelyikével él, kérjük, nevezze meg a kért személyes adatot, és a személyazonosítás céljából adja meg a nevét, ügyfélszámát (vagy más LafargeHolcim azonosító számát) az alábbi elérhetőségeken. Személyazonosságának igazolására további adatot is kérhetünk, hogy megóvjuk az Ön személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől. Gondosan megvizsgáljuk a kérelmét, és Önnel egyeztetve a legjobb tudásunk szerint teszünk eleget annak.

Ha hozzájárult ahhoz, hogy kezeljük az Ön személyes adatait, és később visszavonja ezt a hozzájárulást, akkor ez nem befolyásolja a hozzájáruláson alapuló, annak visszavonása előtt történt adatkezelés törvényességét. Ha visszavonja a hozzájárulását, csak akkor kezelhetjük tovább a személyes adatait, ha erre más jogalap lehetőséget biztosít.

Ha kétség merülne fel Önben adatai kezelését illetően, vagy panasszal kíván élni, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségeken, hogy kivizsgálhassuk az ügyet. Ha nem elégedett a válaszunkkal vagy úgy véli, hogy nem a jogszabályoknak megfelelően kezeljük az Ön személyes adatait, panaszt tehet az ön országában illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál.

2.9. Kötelező megadni a személyes adatokat?

Általános elvként minden személyes adatot teljesen önkéntes alapon szolgáltat nekünk. Általánosságban nincs Önre nézve hátrányos következménye annak, ha nem adja meg személyes adatait vagy hozzájárulását. Vannak azonban olyan körülmények, amelyek között a LafargeHolcim nem intézkedhet az Ön személyes adatai nélkül, pl. az adatok szükségesek ahhoz, hogy feldolgozzuk a megrendeléseit, hozzáférést biztosítsunk Önnek internetes ajánlatainkhoz vagy hírlevelünkhöz, illetve elvégezzük a kötelező ügyfélátvilágítást. Ilyen esetekben a vonatkozó személyes adatok hiányában a LafargeHolcim nem tehet eleget az Ön kéréseinek.

2.10. Személyes adatok megőrzése

Személyes adatait töröljük, ha azokra a Megengedett célokból már nincs szükség, ha (adott esetben) visszavonja a hozzájárulását, vagy ha jogszabály nem írja elő, illetve nem teszi lehetővé a további megőrzésüket. Különösen akkor őrizzük meg az Ön személyes adatait, ha a LAFARGE Cement Magyarország Kft. és a LafargeHolcimnek szüksége van rájuk jogi követelések érvényesítéséhez vagy jogi követeléssel szembeni védekezéshez, de ekkor is csak a vonatkozó megőrzési időtartamra, illetve az adott követelések rendezéséig.

2.11. A jelen adatvédelmi tájékoztató frissítése

Ezt az Adatvédelmi tájékoztatót utoljára 2018 márciusában frissítettük. Fenntartjuk a jogot, hogy időnként frissítsük és módosítsuk az Adatvédelmi tájékoztatót, hogy az megfeleljen az adatkezelési eljárásunknak, illetve a változó jogszabályi követelményeknek. Változás esetén az új Adatvédelmi tájékoztatót weboldalunkon vagy más módon tesszük közzé.

2.12. Hogyan léphet kapcsolatba velünk?

Ha kérdése vagy észrevétele van, vagy ha élni kíván jogaival, lépjen velünk kapcsolatba a cementhungary@lafargeholcim.com email címen, vagy írjon nekünk az alábbi postacímre:

LAFARGE Cement Magyarország Kft.
7940 Szentlőrinc, Pf.: 54.