A Királyegyházi Cementgyár – a cég szellemiségének megfelelően – a program által elsősorban a fenntartható, fejlesztő célú közösségi tevékenységek megvalósulását kívánja támogatni. Ennek megfelelően a szervezők olyan helyi közösségek igényeire alapuló építő programokat vártak, amelyek a településen élők összetartozását, együttműködését erősítik. Továbbá kiemelt szempont volt, hogy a pályázat az alábbi tématerületek valamelyike mentén valósuljon meg:

  • oktatás, képességfejlesztés,
  • egészségmegőrzés,
  • helyi közösségi élet előmozdítása,
  • környezetvédelem,
  • helyi közösségeket támogató infrastruktúra fejlesztése.

 
A pályázatok értékelése során előnyben részesültek a közösség fejlesztésére irányuló, hosszabb távon fennmaradó hatású tevékenységek. A megvalósítani kívánt ötlet kapcsán elvárás volt a bírálóktól, hogy a helyi közösség tagjaival együtt került megtervezésre valamint együtt gondoskodnak a projekt végrehajtásáról.

A LAFARGE Közösségi Érték Program mostani pályázati ciklusára több mint 20 pályázat érkezett összesen 8 településről.
A Társadalmi Tanács a pályázati anyagokat külső szakértők bevonásával véleményezte. A bizottság döntése alapján újabb 10 projekt valósulhat meg 2019. január 1. és június 30. között a pályázati forrásból. A nyertes pályázatok közel fele olyan infrastrukturális fejlesztések megvalósulását segítik, amelyek hosszú távon is biztosíthatják a helyi közösségi élet előmozdítását, a biztonságos szabadidő eltöltését.

A szervezők gratulálnak a nyerteseknek és az összes pályázó civil szervezetnek külön köszönetüket fejezik ki az értékes pályamunkákért!

Következő pályázati kiírás 2019 tavaszán várható!