A LAFARGE Cement Magyarország Kft. a Magyar Adományozói Fórum közreműködésével (a továbbiakban Közreműködő szervezet) hirdeti meg a LAFARGE Közösségi Értékprogram című pályázatát, amelynek célja a Királyegyházi Cementgyár és a Bükkösdi Kőbánya helyi közösségeinek támogatása. A program az alábbi feltételekkel zajlik.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA

A Királyegyházi Cementgyár – a cég szellemiségének megfelelően – a fenntartható, fejlesztő célú közösségi tevékenységeket kívánja támogatni. A pályázatra olyan helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével megvalósuló, a településen élők összetartozását, együttműködését erősítő és építő programokat várnak, amelyek célja

- oktatás, képességfejlesztés gyermekek, fiatalok és felnőttek számára, közösségi programokon keresztül;
- egészségmegőrzés, egészséges életmód kialakítását célzó közösségi tevékenységek;
- a helyi közösségi élet előmozdítására, fejlesztésére irányuló kezdeményezések;
- környezetvédelmi, ezen belül elsősorban a klímavédelemmel, körkörös gazdasággal, valamint víz és természet megőrzésével kapcsolatos közösségi programok;
- a helyi közösségeket támogató infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos kezdeményezések, beleértve a fenntartható építészet témájában született projektek.

Előnyben részesülnek a közösség fejlesztésére irányuló, hosszabb távú folyamatok részeként végzett, fennmaradó hatású tevékenységek, amelyekben a megvalósítani kívánt ötlet kapcsán a helyi közösség tagjaival együtt végzett igényfelmérés történt, a projekt a helyi közösség tagjaival együtt kerül megtervezésre és megvalósításra, valamint együtt gondoskodnak a projekt fenntarthatóságáról.

PÁLYAZÓK KÖRE

Pályázni tudnak az önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit civil szervezetek, amelyek bejegyzett székhelye és a tervezett projekt is a Királyegyházi Cementgyár és a Bükkösdi Bánya közvetlen vonzáskörzetében van. (A pontos település lista a Pályázati felhívásban található.)

PÁLYÁZATI ÖSSZEG

A rendelkezésre álló keret: 5.000.000 (ötmillió) forint, az egy pályázó által elnyerhető összeg legfeljebb 500.000 (ötszázezer) Ft. A támogatást nyert projekteket 2018. december 31-ig kell megvalósítani.

PÁLYAZATOK BENYÚJTÁSA

Pályázatot 2018. június 22–ig az online pályázati adatlapot kitöltve lehet benyújtani, a kihirdetésben szereplő jogi formáknak megfelelve, és a szükséges mellékletek csatolásával.

KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK

A pályázati felhívással és benyújtással kapcsolatos kérdésekkel a leadási határidő végéig (2018. június 22.) kérjük, forduljanak a közreműködő szervezet (Magyar Adományozói Fórum) kapcsolattartójához az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Veres-Papp Hajnalka, lafargetamogatas@donorsforum.hu +36 (1) 700-0020

 
Kérjük, az alábbi részletes tájékoztatót figyelmesen olvassák el. További pályázati feltételeket tartalmaz.

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

Online beszámoló adatlap