A klímavédelemhez kapcsolódó célkitűzésünk a gyártott cement tonnánkénti szén-dioxid kibocsátásának 25%-kal történő csökkentése az 1990-es évek szintjéhez képest. 

 

A körkörös gazdaság építése szempontjából fontos célunk, hogy 2015-höz képest az alternatív tüzelőanyagok használatát 3%-kal növeljük.

 

A víz és a környezet megóvásáért a LAFARGE Cement Magyarország Kft. Biodiverzitási Cselekvési Tervet alakít ki Bükkösdi Bányájára vonatkozóan.

 

Az emberek és a helyi közösségek érdekében teljes balesetmentesség melletti működést célztunk meg, valamint önkéntességi programjaink keretében évi 600 munkaórával kívánjuk támogatni a helyi közösségi kezdeményezések megvalósítását.