Szállítóminősítéssel kapcsolatos információk

Szállítóminősítési rendszerünk két eleme az elő- és utóminősítés. 2015. augusztus 1-től minden olyan partnerünket előminősítjük, akikkel várhatóan éves szinten 10.000 €-t meghaladó értékű forgalmat kívánunk lebonyolítani. A rendszerhez kapcsolódó kérdőív kitöltése és visszaküldése feltétele a fenti értéket meghaladó pályázatokon való részvételnek és a szerződéskötésnek egyaránt.

A kérdőív önbevallásos, az adatokat részben kérjük dokumentumokkal is alátámasztani. A minősítési rendszer fejlesztéseként a későbbiekben a kapott információkat fenntarthatóság szempontjából értékeljük és ez az értékelés részévé válik a kiválasztásnak is.

Cégünk legfontosabb értéke az Egészség- és Munkavédelem, ezért az előminősítés során kiemelt hangsúlyt kaptak az erre a területre irányuló kérdések. A számunkra ebben a témában megküldött információkat helyszíni audit formájában is szeretnénk felülvizsgálni, továbbá bővíteni kívánjuk tudásunkat arról, hogy milyen „legjobb gyakorlatokat” alkalmaznak partnereink ezen a területen és mennyire illeszkednek ezek cégünk elvárásaihoz.

Amennyiben csatlakozni kívánnak beszállítóink köréhez és nincs olyan nyitott ajánlatkérésünk, melyen keresztül ezt megtehetik, töltsék ki és küldjék el számunkra előminősítési kérdőívünket, melyből betekintést nyerhetünk a cégük által kínált megoldásokra.

 
Kapcsolódó dokumentumok
Verziószám:
1.0

Dátum:
2018. január 18.
Szállítói etikai kódex
Verziószám:
2.0

Dátum:
2017. február 16.
Beszállítói előminősítési kérdőív

Szállítói minősítéshez kapocsolódó kérdőív. Amennyiben csatlakozni kívánnak beszállítóink köréhez és nincs olyan nyitott ajánlatkérésünk, melyen keresztül ezt megtehetik, töltsék ki és küldjék el számunkra előminősítési kérdőívünket, melyből betekintést nyerhetünk a cégük által kínált megoldásokra.